ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

7
9
8

ಉತ್ಪನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

14

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಾದರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಯೋಗ, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆನ್-ಸೈಟ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಕ್ರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ

10

ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ-ಜೀವಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರೀಕ್ಷೆ